RSS Feed for This PostCurrent Article

Fototips 1: Digitalkameran

I ett antal bloggar framöver kommer jag att tipsa kring foto och bildbehandling i kombination med metodiska tips för hur man kan använda digitalkameran i sin undervisning.
Det mesta har jag lärt mig under olika fotoutbildningar eller läst mig till, men en hel del är egna rön som jag har gjort under min tid som IT/mediepedagog i Piteå kommun och som fotograf, redaktör och webbmaster på FotoFinnaren.se.

Vi börjar med det mest elementära: kameran.
Vad är det som skiljer en digitalkamera från en vanlig ”analog”?
• Digitalkameran har ingen film, utan bilderna man tar sparas på en hårddisk i kameran eller på ett löst minneskort. Båda kan tömmas och raderas gång på gång, vilket innebär att man kan ösa på med mängder av bilder och inte behöver tänka på framkallningskostnaderna.
• Eftersom man inte har några negativ är det dock viktigt att man sparar sina originalbilder på annat sätt. Själv gör jag så att jag tömmer kameran till datorn dagligen till en mapp med dagens datum. Varje månad bränner jag sedan en CD eller DVD och arkiverar.
• Man är beroende av att ha tillgång till en dator om man ska kunna göra någonting med sina bilder. (Visserligen kan man gå till fotoaffären, lämna in sitt minneskort och få färgkort på vanligt sätt – men då är det inte mycket mening med att ha en digital kamera…) Hur du gör för att redigera och skriva ut dina bilder kommer mer om i senare nummer.
• Den största fördelen jag som pedagog sett med digitalkameran är att man får bilderna direkt. Inga väntetider på framkallningar osv. Eleven kan till exempel ta en bild, gå direkt till datorn, lägga in den t.ex. i Word och skriva om bilden medan minnet är färskt – särskilt viktigt om det är små barn.

Trackback URLPost a Comment